PROCESY

 

▷ LASEROVÉ ZNAČENÍ

Žíhání

    • Na železných kovech a titanu je možné vytvořit vrstvu oxidu (železo, ocel, ušlechtilá ocel). Vrstva se objeví lokálním ohřevem a tento proces se nazývá žíhání. Podle teploty zahřátých vrstev vznikají různé druhy barev.

 

 

Změna barvy / napěnění

    • Tento postup se používá pouze v případě plastů. Nejprve materiál absorbuje laserové světlo a plasty se zahřejí. Během tohoto procesu jsou barevné pigmenty a uhlík zničeny a následně se vypařují. V důsledku toho vidíte změnu barvy a je možné cítit pěnění materiálu.

 

 

Odstranění barvy / materiálu

    • Základní materiál se stává viditelným díky odstranění stávající barvy, nátěru a povrchových vrstev.

 

 

Karbonizace

    • Proces rozbití plastových vazeb a uvolnění uhlíku z těchto vazeb se nazývá karbonizace. Karbonizace vždy způsobí ztmavnutí značeného materiálu.

 

 

Gravírování

    • Z povrchu zpracovávané součásti je možné odebrat matriál. Takzvané gravírování lze vytvořit téměř do všech materiálů právě pomocí laserového značení.